برگزاری نیم روز اول کارگاه آموزشی مذاکره با سرمایه گذاران

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310640 تعداد بازدید : 116
برگزاری نیم روز اول کارگاه آموزشی مذاکره با سرمایه گذاران

کارگاه آموزشی مذاکره با سرمایه گذاران؛ از برنامه مالی تا زبان بدن" روز یکشنبه مورخ 96/04/11 در مرکز رشد رویش برگزار شد. این کارگاه با حضور 30 نفر از اعضای واحدهای فناور زیر مجموعه مرکز رشد و با تدریس آقای دکتر کنعانی مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ساعت 19 روز یکشنبه به پایان رسید. در نیم روز اول، ده نکته مهم در رابطه با مذاکره با سرمایه گذاران  همچنین زبان بدن مطرح گردید.  همچنین در رابطه با برنامه مالی، فایلی کاربردی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد.

در حین برگزاری یک تمرین عملی با شرکت کنندگان انجام شد.

 

 

نیم روز دوم این کارگاه در تاریخ 96/04/18 ساعت 15 برگزار خواهد شد. در نیم روز دوم نیز مباحث مربوط به برنامه مالی و نحوه مذاکره آموزش داده خواهد شد.