دومین نشست ریاست مرکز رشد با واحدهای فناور مستقر

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310500 تعداد بازدید : 129
دومین نشست ریاست مرکز رشد با واحدهای فناور مستقر

دومین نشست ریاست با واحدهای فناور در روزسه شنبه مورخ 95/12/17 در سالن جلسات مرکز رشد رویش برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر اصغری، ریاست مرکز رشد توضیح مختصری در رابطه با موارد مطرح شده در نشست قبلی و پیگیری های انجام شده بیان نمودند. سپس هر کدام از مدیران شرکت ها به بیان نکات و پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند. در نهایت آقای دکتر اصغری به جمع بندی نکاتی که مدیران واحدها بیان نموده بودند، پرداختند. مقرر گردید موارد مطرح شده از طرف واحد معاونت فناوری پیگیری شود.