دومین نشست ریاست مرکز رشد با واحدهای فناور مستقر

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310500 تعداد بازدید : 86
دومین نشست ریاست مرکز رشد با واحدهای فناور مستقر

دومین نشست ریاست با واحدهای فناور در روزسه شنبه مورخ 95/12/17 در سالن جلسات مرکز رشد رویش برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر اصغری، ریاست مرکز رشد توضیح مختصری در رابطه با موارد مطرح شده در نشست قبلی و پیگیری های انجام شده بیان نمودند. سپس هر کدام از مدیران شرکت ها به بیان نکات و پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند. در نهایت آقای دکتر اصغری به جمع بندی نکاتی که مدیران واحدها بیان نموده بودند، پرداختند. مقرر گردید موارد مطرح شده از طرف واحد معاونت فناوری پیگیری شود.