اصول جذب سرمایه و ارائه به سرمایه گذار

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310455 تعداد بازدید : 123
اصول جذب سرمایه و ارائه به سرمایه گذار

  • سرمایه‌گذار با چه فرمولی بخشی از سهام شرکت من را در اختیار می‌گیرد؟
  • چطور می‌توانم به سرمایه‌‌گذار و حتی شریکم اعتماد کنم؟
  • چطور از منافعم در این قرارداد دفاع کنم؟
  • چطور این سرمایه‌گذار را پیدا کنم؟
  • بهترین راه ارائه و تعامل با سرمایه‌گذار چیست؟

هر سوالی که در مورد نحوه‌ی ارائه به سرمایه‌گذار و اساساً یافتن و تعامل با سرمایه‌گذار دارید، می‌توانید به این جلسه بیاورید تا از زاویه‌ی دید آواتک به آن‌ها پاسخ دهیم.

جهت ثبت نام به لینک https://evand.com/events/avatech951113 مراجعه فرمایید.