ادامه کارگاه آموزشی ارائه مؤثر

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310450 تعداد بازدید : 86
ادامه کارگاه آموزشی ارائه مؤثر

ادامه کارگاه آموزشی ارائه مؤثر روز یکشنبه مورخ 95/11/17 ساعت 16 الی 18 در سالن جلسات مرکز رشد رویش توسط آقای سعید ابراهیمیان مدیر عامل هسته فناور خبریو برگزار خواهد شد.

واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد رویش در این کارگاه حضور دارند.