کارگاه آموزشی نحوه ارائه مؤثر در مرکز رشد رویش

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 310415 تعداد بازدید : 121
کارگاه آموزشی نحوه ارائه مؤثر در مرکز رشد رویش

کارگاه آموزشی ارائوه مؤثر توسط آقای ابراهیمیان مدیر عامل هسته فناور خبریو در تاریخ 1395/10/28 در سالن جلسات مرکز رشد برگزار خواهد شد.

در این کارگاه، واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد حضور دارند.